Introductie/
Ontstaan

 
ONTSTAAN

In 1950 hield de Franse president Charles de Gaulle een toespraak waarin hij aanspoorde tot samenwerking tussen de Europese landen. Dit was de basis voor het initiatief tot het doen ontstaan van de vriendschaps-banden tussen steden.
Het begon in datzelfde jaar met een stedenband tussen het Duitse Karlsruhe en het Franse Metz.

“Stedenbanden in het nieuwe Europa”,  een publicatie van het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid in samenwerking met VNG international, vermeldt het volgende:

Om uiting te geven aan hun blijvende verbondenheid met hun bevrijders gingen veel Nederlandse gemeenten een stedenband aan met Engelse, Franse, Canadese en Amerikaanse gemeen-schappen.
Geheel in de geest van de opkomende Europese gedachte (Vrede door Samenwerking en inte-gratie) sloot bovendien een nog groter aantal gemeenten een overeenkomst met een lokale over-heid in West-Duitsland.
De belangrijkste activiteiten binnen deze banden waren uitwisselingen van burgers, met name in sportief en cultureel verband.
Vaak worden deze traditionele uitwisselingsbanden met het begrip “jumelage” aangeduid.

“Jumelage” is het Franse woord voor een vaste band tussen gemeenten in verschillende landen en houdt in dat er op brede schaal contacten worden onderhouden tussen de bevolking van de be-treffende steden.
Een jumelage heeft tot doel uitwisselingen tussen alle lagen van de bevolking te bevorderen en onderlinge kennis en ervaring uit te wisselen.